X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1383 ساعت 10:27 ق.ظ

مرا به یاد آور وقتی که رفته ام ... و رهسپار سرزمین سکوت شده ام ... وقتی دیگر نمیتوانی دستم را در دست بگیری و من نمیتوانم میان ماندن و رفتن دو دل باشم. دیگر برای هر حرف و نیایشی دیر است و اگر زمانی مرا از یاد بردی و دوباره به یاد آوردی اندوهگین مباش
بهتر است مرا فراموش کنی و لبخند بزنی ... تا اینکه به یادم باشی، اما ساکت و اندوهگین

Christina Rossetti


کاش دلمو نمیشکستی با این حرفات، با مرام تو که میخواستی بشکنی حداقل اینجوری نمیشکستی. اگه خیال کردی که میام اینجا و حرفامو بهت میزنم اشتباه کردی،شایدم اینم از نفهمی منه!!! همون بهتر که این حرفا تو دلم بمونه.اصلاْ هر حرف دلی رو که نباید به زبون آورد و جایی بیانش کرد. این جوری خیلی بهتره ... اما فقط بدون که اصلاْ ازت انتظار نداشتم...هنوزم تو بهت و تعجب حرفای دیروزتم. شاید فکر میکنی حرفی که زدی نباید منو ناراحت میکرد، اما باور کن از صد تا فحش و بد و بیراه و ... خیلی بدتر و دل آزارتر بود .از دیشب حرفات مثل پتک میخوره تو سرم و بدجوری مَنگم کرده