چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1385 ساعت 10:34 ق.ظ

 

آورد به اضطرابم اول به وجود                                     جز حیرتم از حیات چیزی نفزود

رفتیم از این دیر و ندانیم چه بود                                 زین آمدن و ماندن و رفتن مقصود