چهارشنبه 16 خرداد‌ماه سال 1386 ساعت 11:57 ق.ظ

 

« پرورداگارا
         مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند! »
                                                                                                         جبران خلیل جبران