X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1384 ساعت 03:14 ب.ظ
 
حرمت اعتبار خود را
هرگز در میدان مقایسه خویش با دیگران مشکن
که ما هر یک یگانه‌ایم
موجودی بی‌نظیر و بی‌تشابه
و آرمانهای خویش را به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن
تنها تو میدانی که « بهترین » در زندگانیت چگونه معنا می شود
از کنار آنچه با قلب تو نزدیک است آسان مگذر
بر آنها چنگ درانداز ، آن چنان که بر زندگی خویش!
که بی حضور آنان ، زندگی مفهوم خود را از دست می دهد.
با دم زدن در هوای گذشته و نگرانی فرداهای نیامده
زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد و آسان هدر شود
هر روز همان روز را زندگی کن
و بدین سان تمامی عمر را به کمال زیسته‌ای
و هرگز امید از کف مده
آن گاه که چیز دیگری برای دادن در کف داری
همه چیز در آن لحظه به پایان می رسد
که قدم‌های تو باز می‌ایستد
و هراسی به خود راه مده
از پذیرفتن این حقیقت که هنوز پله‌ای تا کمال فاصله باشد
تنها پیوند میان ما خط نازک همین فاصله است
برخیز و بی‌هراس خطر کن
در هر فرصتی بیاویز
و هم بدین سان است که به مفهوم  «شجاعت » دست خواهی یافت
آنگاه که بگویی دیگر نخواهمش یافت
عشق را از زندگی خویش رانده‌ای
عشق چنان است که هر چه بیشتر ارزانی داری سرشارتر شود
و هر گاه که آن را تنگ در مشت گیری آسان‌تر از کف رود
پروازش ده تا که پایدار بماند
رویاهایت را فرو مگذار
که بی‌آنان زندگانی را امیدی نیست و بی‌امید ، زندگی را آهنگی نباشد
از روزهایت شتابان گذر مکن
که در التهاب این شتاب
نه تنها نقطه سر آغاز خویش ، که حتی سر منزل مقصود را گم کنی
زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش
که در هر گامش ترنم خوش لحظه‌ها جاریست